Shutdowns

Voor uitvoering van projecten tijdens kortstondige fabrieksstilstanden hebben wij de faciliteiten in huis om deze shutdowns geheel te verzorgen. Voor shutdowns zal er vaak sprake zijn van overkoepelende activiteiten binnen de Syndus Group namelijk:

  • Amerplastics - Kunststof leidingsystemen
  • Ferris - Staalconstructies
  • Arentis - Horizontaal - en verticaal transport en industrieel equipment

Door de Syndus Group wordt in voorkomende gevallen 1 verantwoordelijke projectmanager aangesteld voor de algehele coördinatie van alle noodzakelijk aan te wenden activiteiten.