Modificaties

Modificaties betreft meestal aanpassingswerk aan kunststof leidingsystemen met dien verstande dat het werk vooraf wel gepland is. De noodzaak tot aanpassing van het leidingsysteem is aanwezig echter niet urgent.

Onze uitvoeringsverantwoordelijken zullen vooraf een afspraak maken om op locatie de werkzaamheden op te nemen en concrete afspraken te maken omtrent het uit te voeren werk.

300_2016_kwpl_19_jan_bewerkt_1400px_10.jpg