Fire Protected Leidingsystemen

Toepassingen

Kunststof leidingsystemen worden algemeen toegepast voor zowel ondergrondse- als bovengrondse brandbeveiligingssystemen. Voor bovengrondse toepassingen zijn kennis van de brandreactie van het buismateriaal en het gedrag in een vuurhaard, een belangrijk gegeven om al dan niet composiet leidingen te specificeren. De belangrijkste toepassingen waar brandresistentie een grote rol speelt zijn: bluswater ringleidingen, natte sprinklersystemen, droge "deluge" systemen en foam leidingen. 

Corrosie vrij

Voor bovengenoemde toepassingen worden glasvezel versterkte leidingsystemen met name geselecteerd vanwege de corrosie vrije eigenschappen. Specifiek voor deze brand beveiligingsystemen geldt dat corrosie niet alleen de levensduur verkort, maar er kan ook inwendige roestvorming ontstaan (zgn. "peeling") welke in operationele conditie de sproeikoppen kan blokkeren. Vanuit veiligheidsoogpunt is dit risico onacceptabel.

Markten

Het brandgedrag van kunststof leidingen wordt getest en afgenomen door onafhankelijke instanties voor vele toepassingen in de Marine (scheepvaart), offshore platformen en modules (FPSO'S etc.) en industriĆ«le installaties zoals op raffinaderijen, (petro-) chemische complexen, opslagfaciliteiten en tankterminals. Tevens zijn er vele toepassingen in tunnels, havens en op jetties. 

Brandgedrag

Kunststof leidingsysteem hebben een bijzonder gunstig brandgedrag in een vuurhaard. De langzame decompositie van het materiaal zorgt voor een soort isolatielaag en tevens treedt er een koelend effect op aan de buitenzijde van de buis door zogenaamde 'weeping'. Een combinatie van eigenschappen zoals, lage thermische warmtegeleiding en langzame decompositie van de buiswand dragen bij tot een zeer gunstig brandgedrag. Als het epoxy hars uiteindelijk wegbrandt blijft er een keramische koolstof houdende laag over welke de buis isoleert. Vanaf dat moment vertraagt het brandproces sterk. De standtijd en brandresistentie hangt af van de actuele warmteflux van de vuurhaard en de soort brandstof.

De operationele condities van het systeem zijn bepalend voor de standtijd:

  • buis in droge conditie.
  • buis gevuld met water echter zonder stroming.
  • buis gevuld met stromend water.

 Amerplastics - Fire Protected