Montage

De installatie en verwerking van kunststof leidingen vraagt een zorgvuldige benadering. Hiervoor hebben wij de navolgende oplossingen ontwikkeld om de verkoop van kunststof leidingen succesvol te maken voor alle betrokken partijen:

  1. De lokale sub-contractor installeert de producten van Amerplastics na een training, met certificaat.Voorts kan zowel continue als niet-continue supervisie worden verstrekt. Altijd streven we ernaar betrokken te blijven bij een installatie om een deugdelijke verwerking te helpen garanderen. Vooral Key-Lock epoxy pijpsystemen lenen zich voor verwerking door de locale contractor.
  2. De lokale sub-contractor installeert de pipespools waarbij amerplastics, als leverancier optreedt van de gefabriceerde pipespools.
  3. Amerplastics treedt op als subcontractor voor het complete werk (levering en installatie, exclusief bijvoorbeeld supporting, civiel-techniek of appendage levering). Wij beschikken hiervoor over gespecialiseerde en gecertificeerde montageteams. Onze fitters, monteurs, voomannen en projectingenieurs zijn VCA gecertificeerd en beschikken over de nodige kennis en vakmanschap om uw kunststof leidingen succesvol in bedrijf te stellen. 

After-sales

Op verzoek kunnen wij after-sales activiteiten aanbieden aan alle klanten welke kunststof leidingen hebben aangekocht en/of gemonteerd. Wij bieden hierbij alle vereiste technische kennis op kunststof leidinggebied en kunnen een inspectie uitvoeren met als doel een controle of de installatie volgens onze laatste standaards en normeringen is gemonteerd. 

Amerplastics - Montage