EPOGARD

EPOGARD voorgeïsoleerd glasvezel versterkte epoxy leidingsystemen worden vooral gebruikt als terreinleiding voor het effectieve en duurzame transport van stadsverwarming, koelwater en geothermisch water. De epoxy binnenbuis biedt uitermate goede corrosieve eigenschappen en draagt daardoor bij aan een jarenlang betrouwbaar leidingsysteem. Daarnaast wordt EPOGARD ook voor talrijke andere industrietoepassingen ingezet. Het hoogwaardige PUR hardschuim isolatie is 100% CFK-vrij, cyclopentaan gedreven en geeft een gegarandeerde en gelijkblijvende hoge isolatiewaarde over de gehele levensduur. EPOGARD voorgeïsoleerde leidingen worden geproduceerd door middel van het conti-proces en het conventionele discontinue productieproces. De HDPE buitenmantel omringt het isolerende systeem en maakt het waterdicht en slag- en breukvast. Alle, in de fabriek voor geïsoleerde buizen en hulpstukken kunnen eenvoudig als modulair systeem op de bouwplaats worden verwerkt. 

Thermische uitzetting en krachtenpatroon

Om de thermische uitzetting te bepalen van het EPOGARD leidingsysteem en het daarbij behorende krachtenpatroon, is een specifieke berekening noodzakelijk. De uitkomsten van deze berekening worden gebruikt om verankeringsblokken te kunnen dimensioneren. Deze ankerblokken compenseren de optredende axiale spanningen. Graag zijn wij u van dienst met het uitvoeren van deze engineering services. 

Amerplastics - EPOGARD