Servicecontracten

Indien gewenst kunt u met Amerplastics een servicecontract afsluiten. Op deze manier kan snel gehandeld worden omdat vooraf duidelijke afspraken gemaakt zijn aangaande responsetijden en werkprocedures.